VP Công ty Thang máy Thái Bình

Địa chỉ: Khu đô thị Mon Bay, Tp. Hạ Long
Thời gian hoàn thành: 04/2018 – 06/2018
Diện tích: 300 m²
Phạm vi công việc:
– Thiết kế nội thất
– Sản xuất và lắp đặt đồ nội thất

Share: