Căn hộ Đà Nẵng 1
Căn hộ Đà Nẵng 1
Căn hộ Đà Nẵng 1
Căn hộ Đà Nẵng 1
Căn hộ Đà Nẵng 1
Căn hộ Đà Nẵng 1
Căn hộ Đà Nẵng 1
Căn hộ Đà Nẵng 1

Căn hộ Đà Nẵng 1

Địa chỉ: Đà Nẵng
Thời gian hoàn thành: 10/2018 – 01/2019
Diện tích: 150 m²
Phạm vi công việc: Sản xuất và lắp đặt đồ nội thất

Share: