Căn hộ Đà Nẵng 2
Căn hộ Đà Nẵng 2
Căn hộ Đà Nẵng 2
Căn hộ Đà Nẵng 2
Căn hộ Đà Nẵng 2
Căn hộ Đà Nẵng 2

Căn hộ Đà Nẵng 2

Địa chỉ: Đà Nẵng
Thời gian hoàn thành: 07/2018 – 12/2018
Diện tích: 250 m²
Phạm vi công việc: Sản xuất và lắp đặt đồ nội thất nhà ở

Share: