Honda Biên Hòa
Honda Biên Hòa
Honda Biên Hòa
Honda Biên Hòa
Honda Biên Hòa
Honda Biên Hòa
Honda Biên Hòa
Honda Biên Hòa
Honda Biên Hòa

HONDA Biên Hòa

Địa chỉ: Biên Hòa
Thời gian hoàn thành: 11/2018 – 12/2018
Diện tích: 400 m²
Phạm vi công việc: Sản xuất và lắp đặt đồ nội thất Showroom

Share: