Thư Viện Đống Đa
Thư Viện Đống Đa
Thư Viện Đống Đa
Thư Viện Đống Đa
Thư Viện Đống Đa
Thư Viện Đống Đa
Thư Viện Đống Đa

Thư viện Đống Đa Tân Bình

Địa chỉ: Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Thời gian hoàn thành: 06/2018 – 12/2018
Diện tích: 1400 m²
Phạm vi công việc: Sản xuất, lắp đặt và thi công đồ nội thất

Share: