Căn hộ Hạ Long
Căn hộ Hạ Long
Căn hộ Hạ Long
Căn hộ Hạ Long
Căn hộ Hạ Long

Căn hộ Hạ Long

Địa chỉ: Hạ Long
Thời gian hoàn thành: 11/2018 – 03/2019
Diện tích: 500 m²
Phạm vi công việc: Thiết kế thi công nội thất văn phòng

Share: